اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

اولين جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي درسال جاري

 اولين جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي شهرستان آبيك در شهويورماه سال جاري به رياست آقاي بغدادي معاون محترم فرماندار شهرستان آبيك در روزيكشنبه مورخه24/06/1392 در محل اداره ثبت احوال آبيك برگزار گرديد.درايتداي اين جلسه مهران نيكخواه رئيس اداره ثبت احوال ودبيرجلسه باتقديروتشكرازحضوراعضاي محترم شوراازهمكاري همه ادارات زيرمجموعه شوراي هماهنگي بدليل همكاري وتعامل بسيارخوب وشايسته تقديروتشكرنموده واعلام داشتندكه بدليل هماهنگي كامل بين مجموعه دستگاههاي عضوشوراواهتمام ويژه فرمانداري شهرستان، ثبت احوال آبيك در پنج ماهه نخست سال جاري بعنوان ادارات برتر در ثبت بموقع ولادت و وفات معرفي گرديده است.ايشان درادامه آماروقايع حياتي استان وشهرستان درپنج ماهه سال جاري رااعلام نمودند.سپس آقاي بغدادي ضمن تاكيدبراجراوپيگيري مصوبات جلسات قبل كليه اعضاء را ملزم به پيگيري و اجرايي نمودن اين مصوبات نمودند.در ادامه بابائي معاون شبكه بهداشت و درمان شهرستان آبيك آماري از علل، ،چگونگي و تعداد وفات و تطبيق آن با آمار ميانگين كشوري ارائه نمودند. در پايان اين جلسه 3مصوبه به تصويب اعضاي محترم شورا رسيد

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع