اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

پایان عملیات احصاء فعالیتها درراستای اجرای طرح بودجه ریزی عملیاتی دراداره کل ثبت احوال استان قزوین

اداره ثبت احوال شهرستان آبیک دراجرای فعالیت شماره(1-5-2-9)طرح تحرک  سالجاری سازمان ثبت احوال کشورومصوبه کمیسیون تحول اداری اداره کل ثبت احوال استان قزوین بعنوان مجری جهت اجرای طرح بودجه ریزی مبتنی برعملکردوتعیین قیمت تمام شده خدمات دراستان قزوین انتخاب گردید.مهران نیکخواه رئیس اداره ثبت احوال شهرستان آبیک ضمن اعلام این خبرافزودکه این اداره درسه ماهه دوم سالجاری اقدام به احصاء کلیه فعالیتهاوخدمات ثبت احوال شامل فعالیت ریاست،انفورماتیک،حقوقی سجلی وسایربخشهای عمومی درطول سال1392وشش ماهه اول سال1393شامل 80نوع فعالیت جاری نموده وگزارشات مربوطه راجهت تعیین قیمت تمام شده وارائه به سازمان ثبت احوال کشورتحویل اداره کل قزوین نموده است.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع