اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

بازدیدمدیرکل ازاداره ثبت احوال شهرستان آبیک

محمدصدراآراسته مدیرکل ثبت احوال استان قزوین دربازدیدازاداره ثبت احوال آبیک ضمن بررسی ازپیشرفت پروژه  نظارت آرشیواسنادوروندسایرخدمات ونحوه تهیه گزارشات بودجه ریزی که ثبت احوال شهرستان آبیک بعنوان پایلوت استان قزوین مشغول فعالیت می باشد. برلزوم روزآمدی وپویائی ثبت احوال تاکیدکردند.مدیرکل ثبت احوال استان قزوین ضمن بازدیدازنحوه درخواست کارت هوشمندملی اشاره نمودندکه کارت هوشمندملی گامی بلنددرجهت توسعه خدمات وتکریم ارباب رجوع بوده ودرآینده بافراهم نمودن زیرساختهای صدورکارت هوشمندملی،این کارت به صورت  فراگیربرای همه گروههای سنی بالای 15سال آغازمی شود.

 

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع