اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

دیدارمدیرکل ثبت احوال بافرماندار

به گزارش روابط عمومی، محمدصدراآراسته مدیرکل ثبت احوال استان قزوین باعبدالحسین داداشی فرماندارشهرستان آبیک دیداروگفتگوکردند.دراین دیدارکه علی اصغررحمانی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی ومهران نیکخواه رئیس اداره ثبت احوال آبیک نیزحضورداشتندجهت آشنائی هرچه بیشترفرماندارباماموریتها ووظایف سازمان ثبت احوال گزارشی ازوضعیت ثبت احوال استان وشهرستان آبیک وآمارهای جمعیتی ارائه گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع