اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

خدمات شناسنامه

درخواست حل اختلاف

شرح خدمت : این خدمت مربوط به کسانی است که به هر دلیل شناسنامه و اسناد آنها دارای اختلاف می باشد ارائه می گردد .

استناد قانونی : بند 1 الی 5 ماده 3 قانون ثبت احوال

مدارک مورد نیاز :

» فرم درخواست از هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال »  ، تصویر شناسنامه خواهان ( و افرادی که به آنان استناد گردیده است )

» سایر مدارک و ادله مورد ادعای خواهان

» فیش  بمبلغ 50000 ریال که درداخل اداره ثبت احوال نقدادریافت می شود.(قبض نمونه518صادرمی گردد)

» تقاضای اجرا در اسناد پس از رویت رای هیات حل اختلاف توسط خواهان

نحوه تکمیل درخواست و مراحل ارائه خدمت :

 

- تکمیل فرم درخواست از هیات حل اختلاف توسط متقاضی

 

- بررسی اسناد و مدارک توسط بایگانی اسنا سجلی و سیستم رایانه

 

- رسیدگی توسط اعضا ء هیات حل اختلاف و صدور رای

 

- ابلاغ رای به خواهان

 

- اجرا در اسناد سجلی و صدور شناسنامه یا تغییرات اعمال شده و تحویل به متقاضی

 

- مدت زمان ارائه خدمت : در همان روز انجام می پذیرد ( در صورتیکه محل صدور اسناد مورد نظر در محل دیگری باشد زمان رفت و برگشت به آن اضافه می گردد )

 

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع