اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

ثبت فوت

ثبت فوت و صدور گواهی فوت

شرح خدمت : این خدمت  به وابستگان متوفی یا موسسات و مراجع ذیصلاح ارائه می گردد

تذکر مهم :
مهلت ثبت فوت از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن 10 روز می باشد .

استناد قانونی : مواد 22 الی 30 قانون ثبت احوال

مدارک مورد نیاز :

- اصل شناسنامه متوفی ( در صورت عدم وجود شناسنامه یک برگ استشهاد محلی مبنی بر فقدان شناسنامه متوفی تائید شده توسط مراجع انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی یا شوراهای اسلامی الزامی است )

- اصل جواز دفن ( در صورت عدم وجود جواز دفن یا گواهی پزشک قانونی حضور دو نفر گواه الزامی است )

- فیش بانکی بمبلغ 50000 ریال بابت هر برگ گواهی فوت بحساب2171113326000بانک ملی مرکزی آبیک

نحوه تکمیل مدارک و مراحل ارائه خدمت : مسئول ثبت فوت پس از اطمینان از صحت مدارک نسبت به تنظیم سند فوت با حضور اعلام کننده فوت ( در صورتیکه فوت از طرف موسسات یا مراجع ذیصلاح اعلام شود شماره اعلام نامه بمنزله امضاء سند تلقی می گردد ) اقدام و امضاء می گردد و مراتب فوت در اسناد سجلی و شناسنامه متوفی درج و گواهی فوت صادر و تحویل اعلام کننده می گردد

مدت زمان ارائه خدمت : در همان روز مراجعه انجام می پذیرد .

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع