اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

نشست خبری -هدف سازمان ثبت احوال حفظ و صیانت از اسناد هویتی است .

-به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آبیک ،مهران نیکخواه رئیس ثبت احوال شهرستان آبیک در نشست خبری در جمعی از خبرنگاران خبرگزاریهای فارس ،مهر ونشریه افکار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت :هدف سازمان ثبت احوال ،حفظ و صیانت ازاسناد هویتی است و تحقق  این امر امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می آورد ،کسب هویت و بهره مندی از حقوق شهروندی با مدارک هویتی ثبت احوال میسر میگردد بنابراین صیانت از اسناد هویتی را میتوان نوعی صیانت از حقوق شهروندی دانست.

وی در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی ثبت احوال گفت :در سوم دی ماه سال 1297شمسی اولین سند رسمی به نام خانم فاطمه ایرانی صادر شد و از این تاریخ به بعد کارکنان ثبت احوال بعنوان سربازان مرزهای هویت و تابعیت کشور معرفی گردیدند.

-نیکخواه ابراز داشت :دریکساله 1393 تعداد 1404 برگ سند جهت نوزادان در ثبت احوال آبیک تنظیم گردیده که نسبت به سال 1392 از رشد 2/3 درصد حکایت می نماید ،همچنین آمار وفات ثبت شده درسال 1393 تعداد 266 مورد که نسبت به مدت مشابه سال 1392 به میزان 6/6 درصد کاهش داشته است ،ضمناً در یکساله 1393 تعداد 86 مورد تغییر نام و 84 مورد تغییر نام خانوادگی داشته ایم.

رئیس ثبت احوال آبیک ادامه داد که نامهای مذهبی درصدر نامهای انتخابی والدین آبیکی قراردارد بطوریکه نامهای امیر علی و فاطمه در صدر نامهای انتخابی نوزادان شهرستان آبیک در سال 13993 بوده است

-وی همچنین اظهار نمود :کلید ورود به  به دولت الکترونیک ،کارت هوشمند ملی می باشد و به همین منظور و جهت سرعت بخشیدن به روند صدور کارت هوشمند ،تقویت شبکه ارتباطی فیبر نوری و افزایش ایستگاههای کاری درخواست کارت هوشمند از برنامه های پیش روی این اداره می باشد .همچنین جامع هدف درخواست کنندگان کارت هوشمند ملی را 1)کارت اولی ها 2) مفقودین کارت ملی و 3) کسانی که تغییر مشخصاتی در کارت ملی دارند را عنوان نمود.

نیکخواه در پایان از شهروندان خواست قبل از تولد نوزادان ،نامی نیکو جهت فرزند دلبندشان انتخاب نموده و ظرف مهلت قانونی 15 روز از بدو تولد طفل نسبت به دریافت شناسنامه کودک خود اقدام نمایند.(7/3/94)

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع