اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آبیک باحضورمعاون مدیرکل استان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان آبیک ،جلسه کمیته برنامه ریزی واعتبارات شهرستان آبیک به ریاست فرمانداراین شهرستان درمورخه23/5/95باحضورعلی اصغررحمانی معاون توسعه وپشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان قزوین ومهران نیکخواه رئیس اداره ثبت احوال آبیک وجمعی ازمدیران ومعاونین کل ادارات استان وروسای دستگاههای شهرستانی باحضوررحمانی معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانداری قزوین درمحل فرمانداری آبیک برگزارگردید.

دراین جلسه رحمانی معاون توسعه وپشتیبانی ثبت احوال استان قزوین طرحهای وظایف قانونی پیش روی ثبت احوال درسال جاری ازجمله صدورکارت هوشمندملی،تعویض شناسنامه ها،به روزرسانی سیستمهای موجودوایجادتوسعه فیبرنوری وتعمیرات ساختمانی وخریدتجهیزات راتشریح نمود.درانتهای این جلسه بامشورت ورایزنی های اعضاء کمیته برنامه ریزی واعتبارات ،اعتباری بالغ بر370میلیون ریال برای عملیاتی شدن طرحهای فوق تصویب شد.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع