اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

برگزاری دومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان آبیک درسال1395

درروزشنبه مورخه25/10/1395راس ساعت 8صبح دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان آبیک باریاست حسینی معاون فرماندارشهرستان آبیک ودبیری مهران نیکخواه رئیس اداره ثبت احوال شهرستان درسالن جلسات فرمانداری آبیک برگزارگردید.دراین جلسه حسینی ضمن عرض تسلیت بمناسبت وفات یاردیرین رهبری وامام،آیت اله هاشمی رفسنجانی ،ازعدم حضوربعضی دستگاههادرجلسه علی رقم دعوت ایشان انتقادنموده وازسایردستگاهها خواستنددرراستای اجرای دقیق طرح ثبت وقایع حیاتی به ثبت احوال یاری رسانندوهردستگاه می بایست پیگیرمصوبات این جلسه باشد.درادامه مهران نیکخواه رئیس اداره ثبت احوال آبیک ودبیرجلسه آماری ازوقایع نه ماهه حیاتی شهرستان ،استان وکشورومقایسه آن بامدت مشابه سال قبل ارائه،سپس نسبت به بیان معضلات اجرای طرح دردستگاههایی مانندشبکه بهداشت،بیمارستان ولیعصر(عج)آبیک وشهرداری عنوان نموده وپیشنهاداتی درراستای رفع مشکلات فوق ارائه نمودوسپس هریک ازحاضرین نقطه نظرات خودرابیان وجلسه باتصویب مصوباتی به پایان رسید.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع