اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

برگزاری جلسه ستادصیانت ازحقوق شهروندی درثبت احوال آبیک

جلسه ستادصیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی شهرستان آبیک دراداره ثبت احوال آبیک به ریاست مهران نیکخواه رئیس اداره مربوطه وباحضورکارکنان اداره برگزارگردید.دراین جلسه نیکخواه پیشاپیش فرارسیدن هفته دولت راحضورکارکنان تبریک گفته وعنوان نمودندکه شهیدان رجائی وباهنربعنوان سرلوحه خط خدمت گزاری صادقانه به اربابان رجوع وجامعه بوده ودراین راه خون پاک خویش راتقدیم نظام جمهوری اسلامی نمودند.

همچنین ایشان هدف ازبرگزاری این جلسه راتحقق حقوق شهروندی وهمچنین فرهنگ سازی وارتقاء فرهنگ عمومی درجامعه وصیانت ازحریم امنیت عمومی می باشدوازکارکنان زیرمجموعه خواست که ضمن تکریم ارباب رجوع نسبت به رعایت حقوق ودلسوزی درحل مشکلات ارباب رجوع همت نموده ودراین خصوص ازیکدیگرسبقت نمائید.حاضرین درجلسه نیزنقطه نظرات خویش راعنوان نمودند.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع