اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

بازدیدمعاون اموراسنادهویتی ثبت احوال استان قزوین ازاداره ثبت احوال آبیک

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آبیک،صفری معاون اموراسنادهویتی اداره کل ثبت احوال استان قزوین به همراه سه تن ازکارشناسان حوزه حقوقی واسنادهویتی درمورخه10/6/95ازاداره ثبت احوال شهرستان آبیک بازدیدبعمل آوردند.

دراین بازدیدایشان ضمن دیدارباکارکنان،ازرونداجرای اموردرقسمتهای مختلف اداره بازرسی بعمل آورده وضمن ابرازرضایتمندی ازعملکردرئیس وکارکنان برای ایشان درامرخدمتگزاری به آحادمردم آرزوی موفقیت نمودند.

همچنین درادامه ازدفاتردرخواست کارت هوشمندملی دراداره پست ودفترپیشخوان شهرآبیک بازدیدونکاتی رابه مسئولین مربوطه عنوان نمودند.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع